Posted on

Tips and tricks.

Tips and tricks.

U heeft een model gekocht en u wilt bijvoorbeeld het model schalen.
U kunt in het progamma vectric aspire op twee manieren te werk gaan.
Het hele model schalen door het te selecteren en op het hoek anker te verslepen.
Houd daarbij shift key in gedrukt.
Het model wordt dan proportioneel geschaald,in x,y,z (hoogte breedte lengte).
Wilt u echter alleen de hoogte schalen, gebruik dan alleen: “z hoogte aanpassen” (scale z height).
U ziet dan de orginele hoogte staan, overdrijf dit niet, want het model kan mogelijk uit proportie raken.

Tips and tricks.

You bought a model and you want to scale the model, for example.
You can work in the progamma vectric aspire in two ways.
Scale the entire model by selecting it and dragging the anchor on the corner.
Press and hold shift key.
The model is then scaled proportionally, in x, y, z (height width length).
However, if you only want to scale the height, use only: “Adjust height” (scale z height).
You can then see the original height, do not overdo it because the model may be out of proportion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *